วิชาเกิดมาเพื่อเป็นเชฟ : Born to be a chef

chef

อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา : อ.สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์  อ.ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ อ.ปัทมา กาญจนรักษ์ และ อ.สาวิตรี ณุวงศ์ศรี

เนื้อหาการเรียนรู้ : แนะนำเชฟมืออาชีพ อาหารไทย ขนมไทย อาหารยุโรป และเบเกอรี่

คำอธิบายรายวิชา : แนวคิดและแรงบันดาลใจในการเป็นเชฟ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทย  ขนมไทย อาหารยุโรป และเบเกอรี่ ศึกษาความหมายและความสำคัญของขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัยที่นิยมในปัจจุบัน  การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ การเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทอาหารสด อาหารแห้ง เครื่องเทศสมุนไพร การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารแต่ละประเภท หลักการ วิธีการ และเทคนิคการประกอบอาหารแต่ละประเภท  ตลอดจนการจัดตกแต่ง การบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาอาหาร

 

แนะนำเชฟมืออาชีพ

1
หน่วยที่ 1 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : แรงบันดาลใจจากครูเบียร์ ศิษย์เก่าสวนดุสิต ตรัง
2
หน่วยที่ 2 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : เผยความคิด เชฟจารึก ศรีอรุณ ผู้คว้าเหรียญทองการทำอาหารระดับโลก

อาหารไทย

1
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ : อาหารไทย
9 questions
2
หน่วยที่ 1 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : แกงเผ็ดเป็ดย่าง
3
หน่วยที่ 2 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : ยำถั่วพู
4
หน่วยที่ 3 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : กะปิคั่ว
5
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : อาหารไทย
9 questions

อาหารไทยและขนมไทย

1
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ : อาหารไทยและขนมไทย
9 questions
2
หน่วยที่ 1 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : หมี่กะทิ
3
หน่วยที่ 2 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : เกสรลำเจียก
4
หน่วยที่ 3 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : เรไร
5
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : อาหารไทยและขนมไทย
9 questions

อาหารยุโรป

1
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ : อาหารยุโรป
9 questions
2
หน่วยที่ 1 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : Chicken Navarin
3
หน่วยที่ 2 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : Spaghetti carbonara
4
หน่วยที่ 3 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : Mushroom Puree Soup
5
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : อาหารยุโรป
9 questions

อาหารยุโรปและเบเกอรี่

1
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ : อาหารยุโรปและเบเกอรี่
9 questions
2
หน่วยที่ 1 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : สลัดผักย่างกับซอสเฟสโต้
3
หน่วยที่ 2 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : Chour Cream
4
หน่วยที่ 3 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : ฟรุ๊ตทาร์ต
5
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : อาหารยุโรปและเบเกอรี่
9 questions
Faq Content 1

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Duration: 31 Hours
Lectures: 14
Video: 27 hours 50 Minutes
Level: Intermediate

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน: - คลิก "SIGN UP" เพื่อเข้าสู่คอร์ส กรณีที่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบแล้ว: - คลิก "START COURSE" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส