วิชาอาหารไทย

อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา : อ.สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์  

เนื้อหาการเรียนรู้ : แกงเผ็ดเป็ดย่าง , ยำถั่วพู , กะปิคั่ว

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ การเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทอาหารสด อาหารแห้ง เครื่องเทศสมุนไพร การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารไทย หลักการ วิธีการ และเทคนิคการประกอบอาหารไทย การจัดตกแต่ง การบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาอาหาร

แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้

1
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ : รายวิชาอาหารไทย
9 questions

วิชาอาหารไทย

1
หน่วยที่ 1 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : แกงเผ็ดเป็ดย่าง
2
หน่วยที่ 2 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : ยำถั่วพู
3
หน่วยที่ 3 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : กะปิคั่ว
4
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : รายวิชาอาหารไทย
9 questions
Faq Content 1
   

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 38 students
Duration: 1 Hour
Lectures: 3
Video: 50 Minutes
Level: Intermediate

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน: - คลิก "SIGN UP" เพื่อเข้าสู่คอร์ส กรณีที่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบแล้ว: - คลิก "START COURSE" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส