วิชาก๊าซเรือนกระจกและการลดการปลดปล่อย

อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา : อ.กฤษณ์ นวลจันทร์

เนื้อหาการเรียนรู้ :

1.ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก(Greenhouse Gasses)

2.แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

3.วิธีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาความหมายและทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก(Greenhouse Gasses) รวมทั้งแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กร และวิธีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก

1
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ : ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก(Greenhouse Gasses)
10 questions
2
บทเรียนที่ 1 : ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก(Greenhouse Gasses)
3
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก(Greenhouse Gasses)
10 questions

1
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ : แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กร
10 questions
2
บทเรียนที่ 2 : แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กร
3
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กร
10 questions

1
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ : วิธีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
10 questions
2
บทเรียนที่ 3 : วิธีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
3
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : วิธีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
10 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 37 students
Duration: 1 Hour
Lectures: 3
Video: 30 - 50 Minutes
Level: Beginner

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน: - คลิก "SIGN UP" เพื่อเข้าสู่คอร์ส กรณีที่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบแล้ว: - คลิก "START COURSE" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส