รายวิชาการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา : อ.มาฆฤกษ์ ชูช่วย , อ.ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์

เนื้อหาการเรียนรู้ : หลักการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม , อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารและการเสิร์ฟอาหาร

การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

การบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นปัจจัยหลักของการเปิดบริการร้านอาหารหรือธุรกิจร้านอาหาร การที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าหรือไม่นั้น การบริการจะต้องมีการเตรียมพร้อม ถูกต้องเหมาะสมได้มาตรฐาน สร้างคุณค่าในการรับประทานอาหาร ซึ่งการบริการที่ดีจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝนจนชำนาญ มีเทคนิคและทักษะอย่างดี เรียนรู้การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้

1
รายวิชาการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
15 questions

รายวิชาการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

1
หน่วยที่ 1 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : หลักการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2
หน่วยที่ 2 สื่อวีดีโอการเรียนรู้ : อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารและการเสิร์ฟอาหาร
3
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
15 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 38 students
Duration: 10 hours
Lectures: 2
Video: 9 hours
Level: Advanced

แนะนำการเริ่มใช้งาน

กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียน: - คลิก "SIGN UP" เพื่อเข้าสู่คอร์ส กรณีที่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบแล้ว: - คลิก "START COURSE" เพื่อเริ่มต้นคอร์ส