นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SDU COURSE

ที่อยู่ของเว็บไซต์เราคือ: https://www.sducourse.com

1. แนวทางการจัดการข้อมูลของผู้เข้าใช้งาน

1.1 ข้อมูลของผู้เข้าใช้งานภายใต้เว็บไซต์ https://www.sducourse.com เกิดจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล อีเมล์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ให้ไว้ รวมทั้งข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรมภายในเว็บไซต์เช่น ข้อมูลที่เกิดจากการเข้าเรียนรู้ในคอร์สที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือการเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งานผ่านเครื่องมือต่างๆ ภายในเว็บไซต์

1.2 SDU COURSE (https://www.sducourse.com) มีนโยบายในการจัดการข้อมูลของผู้เข้าใช้งานตามข้อ 1.1 ให้เป็นไปตามแนวทางของ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 

2. การแชร์ข้อมูลหรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ที่อื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์นี้

SDU COURSE (https://www.sducourse.com) มีนโยบายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เว็บไซต์ https://www.sducourse.com เท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่นหรือเว็บไซต์อื่นๆ

3. ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าไหร่

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู่้ใช้งานจะถูกเก็บบันทึกนับจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ และจะเก็บไว้สำหรับผู้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ไปจนกว่าผู้ใช้งานสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์

3.2 ผู้ใช้สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา โดยแจ้งผ่านอีเมล์ของผู้ดูแลระบบ